Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama specialioji pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.

Logopedė Daiva Matusevičė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, konsultuoja pedagogus, ugdytinių tėvus (globėjus) vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.

Socialinė pedagogė Donata Šimkutė-Špėgienė numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudama su pedagogais, tėvais (globėjais), kitais specialistais, teikia  socialinę pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą, rengia socialines programas ir projektus.

Visuomenės sveikatos specialistė Jadvyga Grubliauskienė aptaria su tėvais (globėjais) vaiko sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, teikia individualias konsultacijas įstaigos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus vaikams.

________________________

Lopšelyje-darželyje veikia vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – kokybiškos specialiosios pagalbos vaikui teikimo užtikrinimas, saugios ir palankios ugdymui(si) aplinkos kūrimas, prevencinis darbas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Dalia Zorienė, direktorė.
Pavaduotoja – Indra Jankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Eglė Baranauskaitė, administracijos sekretorė.
Nariai:
1. Jadvyga Grubliauskienė, visuomenės sveikatos specialistė.
2. Marija Ambrazevičienė, auklėtoja.
3. Donata Šimkutė-Špėgienė, socialinė pedagogė.
4. Gražina Rakauskienė, auklėtoja.
5. Daiva Matusevičė, logopedė.

________________________

 

Informacija atnaujinta — 2020-04-17 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems