Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama specialioji pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.

Logopedė Agnė Dovalgaitė-Trumpelė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, konsultuoja pedagogus, ugdytinių tėvus (globėjus) vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.

Visuomenės sveikatos specialistė Jadvyga Grubliauskienė aptaria su tėvais (globėjais) vaiko sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, teikia individualias konsultacijas įstaigos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus vaikams.

________________________

Lopšelyje-darželyje veikia vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – kokybiškos specialiosios pagalbos vaikui teikimo užtikrinimas, saugios ir palankios ugdymui(si) aplinkos kūrimas, prevencinis darbas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Dalia Zorienė, direktorė.
Pavaduotoja – Indra Jankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Edita Palinauskienė, raštinės administratorė.
Nariai:
1. Jadvyga Grubliauskienė, visuomenės sveikatos specialistė.
2. Marija Ambrazevičienė, mokytoja.
3. Dovilė Ušinskienė, mokytoja.
4. Gražina Rakauskienė, mokytoja.
5. Agnė Dovalgaitė-Trumpelė, logopedė.

6. Lina Sireikienė,socialinė pedagogė.

________________________

 

Informacija atnaujinta — 2023-11-21 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems