Vykdomos programos

Lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ ugdymas organizuojamas vadovaujantis

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „PAŽINIMO ŽINGSNELIAI“

Ugdymo proceso organizavimas
Lopšelyje-darželyje jau eilę metų kryptingas ir sąmoningas darbas, gilinant vaikų žinias apie sveikatos suvokimą, saugojimą ir stiprinimą bei patyriminis STEAM ugdymas yra darželio veiklos prioritetai.

BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA (vykdoma nuo 2023-0901)

Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

Programos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Šiuo metu naudojame priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektą EMIS: žaismingam, tyrinėjimu grįstam mokymui(si)

Kitos programos:
2002 m. parengta sveikatos stiprinimo programa „Sveikas darželis“. Programa integruojama į lopšelio-darželio programos „Pažinimo žingsneliai“ ugdymo turinį.

Programos tikslai:

 • Stiprinti ugdytinių dvasinę ir fizinę sveikatą, siekiant fizinio ir dvasinio vaiko tobulumo.
 • Skatinti palaikyti vaikų norą judėti.
 • Tyrinėti vaikų funkcines galimybes.
 • Sveiką gyvenseną įtvirtinti įstaigos bendruomenės ir tėvų tarpe.

Vaikų sveikatos stiprinimui sukurtos palankios sąlygos:

 • Materialinės (sporto, aktų salės, logopedo kabinetas).
 • Pedagoginės (iniciatyvūs vadovai, kūrybingi pedagogai, logopedas, visuomenės sveikatos specialistas).
 • Higieninės (švari, saugi vidaus ir išorės aplinka)

________________________________________________________

 

„Kimochis“  – integruota socialinių emocinių įgūdžių programa.

Pagrindiniai programos principai:

 • Puikūs bendravimo įgūdžiai yra socialinių – emocinių kompetencijų pagrindas.
 • Jausmai veikia elgesį. Pateikiamos priemonės vaikams elgtis pozityviai.
 • Kimochis filosofija remiasi penkiais esminiais dalykais. Vaikas gali išmokti būti pagarbus, drąsus, atsakingas, atsparus, atjaučiantis, malonus.
 • Visi vaikai individualūs todėl lavėti jiems padeda individualiai pritaikytos instrukcijos ir pagalba.
 • Socialinis – emocinis ugdymas trunka visą dieną ir gali vykti tiek specialių tiek betarpiškų bendravimo situacijų metu.
 • Vaikams būtina suteikti galimybes taikyti naujai išmoktus įgūdžius.

Programa įgyvendinama penkių pagrindinių personažų pagalba. Tai Balandė Meilė, Debesėlis, Lipšniakojė, Vikšrelis ir Katė. Kiekvienas Kimochis žaislas turi po tris jausmų pagalvėles, kurios padeda vaikams kurti emocijų žodynėlį, išsakyti ir suprasti kitų jausmus. Kimochis personažai, kaip ir mes, turi bendravimo sunkumų, kuriuos mokosi išspręsti. Kartu su jais tampa daug lengviau aptarti savo bendravimo sunkumus, išspręsti problemas be gėdos jausmo žaismingu ir įdomiu būdu.

Ši programa ugdo penkias esmines socialines kompetencijas: savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį pažinimą, santykių kūrimo įgūdžius, atsakingą sprendimų priėmimą.

Programa „Kimochis“ lopšelyje-darželyje pradėta įgyvendinti  nuo 2021 metų spalio mėnesio.

____________________________________________________

  ,,Zipio draugai“ –  tarptautinė socialinių – emocinių įgūdžių programa:

Tikslas: padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus , kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.  Programa įgyvendinama priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėje.

Informacija atnaujinta — 2023-11-24 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems