Tarptautinis eTwinning projektas

 

Projekto tikslas – plėtoti mokyklų ir mokytojų bendruomenės kūrimą Europoje, sudarant galimybes visoms mokykloms kurti virtualius projektus su užsienio šalių ir  Lietuvos mokyklomis.

_________________________________________________________________

„                                                                                                                                                                                „AUGU SU PASAKA“

 

Nuo 2021 m. vasario mėn. grupių „Drugeliai“, „Žuvytės“, „Ežiukai“ ugdytiniai su pedagoge Agne Dovalgaite-Trumpele dalyvauja eTwinning projekte „Augu su pasaka“, kuris yra trumpalaikis ir tęsis iki 2021 m. kovo mėn. pabaigos.  Šiuo projektu norima suteikti galimybę ugdytinių pedagogams ir tėvams, kurti glaudžius santykius su vaiku, išmokti patiems kūrybingai pažvelgti į pasaką, atrasti jos, kaip ugdymo metodo geriausias savybes. Padėti vaikams atrasti pasakos džiaugsmą ir išskirtinumą.

Projekto trukmė – nuo 2021 m. vasario mėn. iki 2021 kovo mėn.

Projekto tikslas  –vaikų kūrybiškumo ugdymas ir glaudžių santykių su tėvais ir pedagogais kūrimas.

Projekto partneriai: pedagogai ir ugsdytiniai iš įvairių Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

„CATCH  THE  MUSIC“

Nuo 2021 m. sausio mėn. grupės „Ežiukai“ ugdytiniai su pedagogėmis Loreta Racevičiene ir Agne Dovalgaite-Trumpele dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „Catch the music“, kuris tęsis iki 2021 m. birželio mėn.  Jau įvyko du pedagogų vaizdo susitikimai bei viena dalyvaujančių projekte ugdytinių susitikimas. Pedagogų susitikimo metu buvo aptarta projekto eiga, taisyklės, pasidalinta savo mintimis, idėjomis. Vaikai susitikimo metu prisistatė anglų kalba, dainavo dainas, mojavo vėliavomis, rodė savo piešinius. Taip pat buvo sukurtas dalyvaujančių pedagogų pristatymo vaizdo filmukas, vaikų kūno perkusijos pagal muziką filmukas. Taip pat šiam projektui specialiai sukurtas muzikinis takelis.

Projekto trukmė – nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2021 birželio mėn.

Projekto tikslas  –sujungti skirtingas amžiaus grupes naudojant muziką,  išreikšti save muzikos pagalba.

Projekto partneriai: ugdytiniai ir pedagogai iš Turkijos, Ispanijos, Rumunijos, Graikijos, Gruzijos.

Specialiai projektui sukurtas muzikinis takelis:

https://www.youtube.com/watch?v=9diCjk1Jw2o&feature=emb_logo

Pedagogų prisistatymo video:

https://youtu.be/Dr3qJyIFe9s

Vaikų kūno perkusija:

https://youtu.be/hlbao8KTyvw

 

 

 

 

____________________________________________

Tarptautinis eTwinning projektas

                                                                                                                                                                          „ŠVĘSKIME LIETUVĄ“
Nuo 2021 02 01 istartuoja eTwinnig pilietiškumo ir kūrybiškumo projektas „Švęskime Lietuvą“, kuris tęsis iki kovo 3d.  Jau įvyko du nuotolinio vaizdo dalyvaujančių pedagogų susitikimai. Susitikimo metu buvo aptarta projekto eiga, pasidalinta idėjomis,
mintimis ko pedagogai su savo ugdytiniais sieks šios projekto metu. Pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projekto ,,Švęskime Lietuvą“ tikslas – stiprinti ugdytinių tautinio tapatumo, bendrumo su aplinka jausmą.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo pedagogės Dovilė Ušinskienė, Toma Kerienė, Loreta Racevičienė, Monika Petkauskienė, Simona Pluščiauskienė.
Ugdytiniai – grupės: „Kiškučiai“, ‚,Gėlytės“, ,,Ežiukai“, „Nykštukai“.
Projekto trukmė – nuo 2021 m. vasario 01 d. ir tęsis iki 2021 kovo 31d.
Projekto tikslas  – stiprinti ugdytinių tautinio tapatumo, bendrumo su aplinka jausmą.
Projekto partneriai: Lietuvos ikimokyklinės, priešmokyklinės ugdymo įstaigos.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tarptautinis eTwinning projektas

                                                                              „LEt’S CARE  THE BIRDS“/ „GLOBOKIME PAUKŠTELIUS“ 

Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams( 3-7m.). Projekto metu sieksime vaikus supažindinti su žiemojančiais paukščiais, pasiūlysime gaminti lesyklėles įtraukiant tėvelius, dalinsimės gerąja patirtimi su pedagogais iš kitų šalių.

Dalyviai – auklėtojos Toma Kerienė, Simona Plačšiauskienė.

Ugdytiniai – grupės „Gėlytės“, „Nykštukai“.

Projekto trukmė – pradžia nuo 2021 sausio mėn. iki kovo mėn.

Projekto tikslas – gilinti ugdytinių žinias apie savo šalyje žiemojančius paukščius ir dalintis gerąja patirtimi tar kitų šalių pedagogų.

Projekto partneriai – Lietuva, Bulgarija, Turkija, Lenkija, Latvija.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tarptautinis eTwinning projektas

„STEAM  IN AUTUMN“/ „STEAM RUDENĮ“

 

 • Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo pedagogės Dovilė Ušinskienė, Toma Kerienė, Loreta Racevičienė.
 • Ugdytiniai – grupės „Kiškučiai“, ‚,Gėlytės“, ,,Ežiukai“.
 • Projekto trukmė – prasidės nuo 2020 m. rugsėjo 21 d.  ir tęsis šešias savaites.
 • Projekto tikslas. Gilinti vaikų žinias apie rudens metų laiką skiriant dėmesį kiekvienai STEAM akronimo raidei.

Projekto veiklų metu vaikai tyrinės, konstruos, eksperimentuos ir kūrybiškai veiks, atliks praktines užduotis ir ugdysis problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, hipotezių kėlimo, tyrinėjimo ir kitus įgūdžius bei gebėjimus.

 • Projekto partneriai: Lietuva, Rumunija ir Turkija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________________________________________

Tarptautinis eTwinning projektas

„SHARING PASSION 4 MUSIC“

(„Dalinkis aistra muzikai“)

 

 • Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo pedagogės Agnė Dovalgaitė Trumpelė, Loreta Racevičienė, meninio ugdymo mokytoja Karolina Gecevičienė.
 • Ugdytiniai – grupė ,,Ežiukai“.
 • Projekto trukmė – 2020 m. vasario 1 d.–2020 m. gegužės 31 d.
 • Projekto tikslas. Dalintis tradiciniais šokiais, pažinti kitos šalies kultūrą per menines formas.
 • Projekto partneriai: Ispanija.

 


____________________________________________

Tarptautinis eTwinning projektas

„A RAINBOW OF FEELINGS“

(„Jausmų vaivorykštė“)

 

 • Dalyviai – socialinė pedagogė Donata Šimkutė-Špėgienė.
 • Ugdytiniai – grupė ,,Gėlytės“.
 • Projekto trukmė – 2020 m. vasario 1 d.–2020 m. gegužės 31 d.
 • Projekto tikslai:
  1. Ugdyti anksyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų (2–3m.) emocinį intelektą, per įvairias kūrybines, patyrimines veiklas, supažindinant su baziniais jausmais (linksmas, liūdnas, piktas, išsigandęs).
  2. Suteikti tėvams žinių apie vaiko emocinio intelekto ugdymą.
 • Projekto partneriai: Lietuva, Turkija.


____________________________________________

Tarptautinis eTwinning projektas

,,Mano draugas – vanduo“

,,MY FREND IS WATER“

 • Dalyviai – ikmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Šlenderė.
 • Ugdytiniai – grupė ,,Ančiukai“.
 • Projekto trukmė – 2020 m. sausio 6 d.–2020 m. birželio 1 d.
 • Projekto tikslas: pasitelkiant eksperimentus, suteikti vaikams žinių apie vandens savybes, jo svarbą žmogui ir supančiai aplinkai
 • Projekto partneriai: Lenkija, Turkija.


____________________________________________

eTwinning projektas
„GAMTOS VAIKAI“

 • Dalyviai –ikimokyklinio ugdymo pedagogės Toma Kerienė.
 • Ugdytiniai – grupė ,,Gėlytės“.
 • Projekto trukmė –2020 m. vasario 1 d.–2020 m. gegužės 31 d.
 • Projekto tikslas. Siekti per kuo įvairesnes kūrybines, amžiaus tarpsnį atitinkančias veiklas, padėti vaikams pažinti pasaulį, susieti žmogų ir gamtą kaip neatskiriamus komponentus, ugdyti meilę gamtai ir skatinti ugdytinius domėtis ir veikti jos labui.
 • Projekto partneriai: Lietuva.


____________________________________________

Tarptautinis etwinning projektas
„LITTLE COMPOSERS“

 • Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo pedagogės Agnė Dovalgaitė Trumpelė, Monika Petkauskienė, meninio ugdymo mokytoja Karolina Gecevičienė.
 • Ugdytiniai – grupė „Nykštukai“.
 • Projekto trukmė – 2019 m. spalio mėn.–2020 m. gegužės mėn.
 • Tikslas – pagerinti ugdytinių žinias apie skirtingų kultūrų muziką ir išplėsti supratimą apie tarptautinę muziką, šokius ir instrumentus.

78555312_624348614990520_3045982070359719936_nProjektas


____________________________________________

Tarptautinis etwinning projektas
Christmas Cooking in Kindergarten

 • Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo pedagogės Agnė Dovalgaitė Trumpelė, Vida Šlenderė.
 • Ugdytiniai – grupė „Ančiukai“.
 • Projekto trukmė – 2019 m. lapkričio mėn.–2020 m. sausio mėn.
 • Tikslas – susipažinti su įvairių šalių Kalėdų tradicijomis, patiekalais.
 • Partneriai: Ispanija, Lenkija, Rumunija, Čekija, Italija.

senis

 


____________________________________________

2018 m. pavasarį (kovo – gegužės mėn.) Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“  priešmokyklinio ugdymo grupės „Meškučiai“  ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Man patinka judėti“ (angl. „I like to move it“) kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis Inga Ragėne, Aldona Černiauskiene bei kūno kultūros mokytoja Agne Dovalgaite-Trumpele, kuri kartu su Čekijos mokytoja Eva Franková tapo šio projekto partnerėmis.

Projekto tikslas – ugdyti fizinį aktyvumą, skatinant tarptautinį bendradarbiavimą.

Uždaviniai:

 • Paskatinti ugdytinius domėtis geografija;
 • Didinti fizinį aktyvumą, dalijantis mėgstamų sportinių žaidimų filmuota medžiaga su kitais dalyviais;
 • Stiprinti bendradarbiavimo ir darbo komandoje įgūdžius, žaidžiant kitų dalyvių paskelbtus žaidimus.

Projekte dalyvavo septynių valstybių – Lietuvos, Čekijos, Lenkijos, Serbijos, Rumunijos, Ispanijos ir Graikijos priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikai (projektas skirtas 6-10 metų vaikams).

Projekto metu visi dalyviai dalijosi nuotraukomis susipažinimui, gamino plakatus, piešė piešinius. Vaikai „MS Power Point“ pagalba sužinojo kur žemėlapyje yra kiekviena šalis, susipažino su vėliavomis, mokėsi sostinių pavadinimų.  Naudojantis programa „Kahoot“ buvo organizuota virtuali viktorina „Šalys, sostinės ir vėliavos“, per kurią vaikai, susiskirstę komandomis, atsakinėjo į klausimus apie projekte dalyvaujančias šalis, jų sostines, vėliavas. Taip pat sukūrėme filmuką apie vaikų mėgstamas sporto šakas, jis buvo paskelbtas „eTwinning“ „Twinspace“ erdvėje. Žiūrėjome kitų dalyvių filmukus. Dalijomės savo mėgstamais judriaisiais žaidimais ir žaidėme kitų šalių judriuosius žaidimus.

Projektinėje veikloje dalyvavę ugdytiniai įgavo daugiau žinių, mokėjimų, įgūdžių, susipažino su kitų Europos šalių vaikų žaidimais. Ugdytiniams tai buvo puiki galimybė  plėsti akiratį. Jie gebėjo įsitikinti, kad kiekviena dalyvaujanti šalis ir jų žmonės unikalūs savo papročiais, tradicijomis, žaidimais.  Siekėme, kad internetinėje erdvėje įkelta medžiaga būtų patraukli, naudinga ir kartu įdomi kitų šalių vaikams. Informacinių komunikacinių technologijų taikymas įgalino lyginti, analizuoti ir keistis idėjomis.


RENGINIAI

 

Informacija atnaujinta — 2021-03-01 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems