Tarptautinis eTwinning projektas

Projekto tikslas – plėtoti mokyklų ir mokytojų bendruomenės kūrimą Europoje, sudarant galimybes visoms mokykloms kurti virtualius projektus su užsienio šalių ir  Lietuvos mokyklomis.

____________________________________________

Tarptautinis eTwinning projektas

„STEAM  IN AUTUMN“/ „STEAM RUDENĮ“

 

 • Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo pedagogės Dovilė Ušinskienė, Toma Kerienė, Loreta Racevičienė.
 • Ugdytiniai – grupės „Kiškučiai“, ‚,Gėlytės“, ,,Ežiukai“.
 • Projekto trukmė – prasidės nuo 2020 m. rugsėjo 21 d.  ir tęsis šešias savaites.
 • Projekto tikslas. Gilinti vaikų žinias apie rudens metų laiką skiriant dėmesį kiekvienai STEAM akronimo raidei.

Projekto veiklų metu vaikai tyrinės, konstruos, eksperimentuos ir kūrybiškai veiks, atliks praktines užduotis ir ugdysis problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, hipotezių kėlimo, tyrinėjimo ir kitus įgūdžius bei gebėjimus.

 • Projekto partneriai: Lietuva, Rumunija ir Turkija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________________________________________

Tarptautinis eTwinning projektas

„SHARING PASSION 4 MUSIC“

(„Dalinkis aistra muzikai“)

 

 • Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo pedagogės Agnė Dovalgaitė Trumpelė, Loreta Racevičienė, meninio ugdymo mokytoja Karolina Gecevičienė.
 • Ugdytiniai – grupė ,,Ežiukai“.
 • Projekto trukmė – 2020 m. vasario 1 d.–2020 m. gegužės 31 d.
 • Projekto tikslas. Dalintis tradiciniais šokiais, pažinti kitos šalies kultūrą per menines formas.
 • Projekto partneriai: Ispanija.

 


____________________________________________

Tarptautinis eTwinning projektas

„A RAINBOW OF FEELINGS“

(„Jausmų vaivorykštė“)

 

 • Dalyviai – socialinė pedagogė Donata Šimkutė-Špėgienė.
 • Ugdytiniai – grupė ,,Gėlytės“.
 • Projekto trukmė – 2020 m. vasario 1 d.–2020 m. gegužės 31 d.
 • Projekto tikslai:
  1. Ugdyti anksyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų (2–3m.) emocinį intelektą, per įvairias kūrybines, patyrimines veiklas, supažindinant su baziniais jausmais (linksmas, liūdnas, piktas, išsigandęs).
  2. Suteikti tėvams žinių apie vaiko emocinio intelekto ugdymą.
 • Projekto partneriai: Lietuva, Turkija.


____________________________________________

Tarptautinis eTwinning projektas

,,Mano draugas – vanduo“

,,MY FREND IS WATER“

 • Dalyviai – ikmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Šlenderė.
 • Ugdytiniai – grupė ,,Ančiukai“.
 • Projekto trukmė – 2020 m. sausio 6 d.–2020 m. birželio 1 d.
 • Projekto tikslas: pasitelkiant eksperimentus, suteikti vaikams žinių apie vandens savybes, jo svarbą žmogui ir supančiai aplinkai
 • Projekto partneriai: Lenkija, Turkija.


____________________________________________

eTwinning projektas
„GAMTOS VAIKAI“

 • Dalyviai –ikimokyklinio ugdymo pedagogės Toma Kerienė.
 • Ugdytiniai – grupė ,,Gėlytės“.
 • Projekto trukmė –2020 m. vasario 1 d.–2020 m. gegužės 31 d.
 • Projekto tikslas. Siekti per kuo įvairesnes kūrybines, amžiaus tarpsnį atitinkančias veiklas, padėti vaikams pažinti pasaulį, susieti žmogų ir gamtą kaip neatskiriamus komponentus, ugdyti meilę gamtai ir skatinti ugdytinius domėtis ir veikti jos labui.
 • Projekto partneriai: Lietuva.


____________________________________________

Tarptautinis etwinning projektas
„LITTLE COMPOSERS“

 • Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo pedagogės Agnė Dovalgaitė Trumpelė, Monika Petkauskienė, meninio ugdymo mokytoja Karolina Gecevičienė.
 • Ugdytiniai – grupė „Nykštukai“.
 • Projekto trukmė – 2019 m. spalio mėn.–2020 m. gegužės mėn.
 • Tikslas – pagerinti ugdytinių žinias apie skirtingų kultūrų muziką ir išplėsti supratimą apie tarptautinę muziką, šokius ir instrumentus.

78555312_624348614990520_3045982070359719936_nProjektas


____________________________________________

Tarptautinis etwinning projektas
Christmas Cooking in Kindergarten

 • Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo pedagogės Agnė Dovalgaitė Trumpelė, Vida Šlenderė.
 • Ugdytiniai – grupė „Ančiukai“.
 • Projekto trukmė – 2019 m. lapkričio mėn.–2020 m. sausio mėn.
 • Tikslas – susipažinti su įvairių šalių Kalėdų tradicijomis, patiekalais.
 • Partneriai: Ispanija, Lenkija, Rumunija, Čekija, Italija.

senis

 


____________________________________________

2018 m. pavasarį (kovo – gegužės mėn.) Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“  priešmokyklinio ugdymo grupės „Meškučiai“  ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Man patinka judėti“ (angl. „I like to move it“) kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis Inga Ragėne, Aldona Černiauskiene bei kūno kultūros mokytoja Agne Dovalgaite-Trumpele, kuri kartu su Čekijos mokytoja Eva Franková tapo šio projekto partnerėmis.

Projekto tikslas – ugdyti fizinį aktyvumą, skatinant tarptautinį bendradarbiavimą.

Uždaviniai:

 • Paskatinti ugdytinius domėtis geografija;
 • Didinti fizinį aktyvumą, dalijantis mėgstamų sportinių žaidimų filmuota medžiaga su kitais dalyviais;
 • Stiprinti bendradarbiavimo ir darbo komandoje įgūdžius, žaidžiant kitų dalyvių paskelbtus žaidimus.

Projekte dalyvavo septynių valstybių – Lietuvos, Čekijos, Lenkijos, Serbijos, Rumunijos, Ispanijos ir Graikijos priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikai (projektas skirtas 6-10 metų vaikams).

Projekto metu visi dalyviai dalijosi nuotraukomis susipažinimui, gamino plakatus, piešė piešinius. Vaikai „MS Power Point“ pagalba sužinojo kur žemėlapyje yra kiekviena šalis, susipažino su vėliavomis, mokėsi sostinių pavadinimų.  Naudojantis programa „Kahoot“ buvo organizuota virtuali viktorina „Šalys, sostinės ir vėliavos“, per kurią vaikai, susiskirstę komandomis, atsakinėjo į klausimus apie projekte dalyvaujančias šalis, jų sostines, vėliavas. Taip pat sukūrėme filmuką apie vaikų mėgstamas sporto šakas, jis buvo paskelbtas „eTwinning“ „Twinspace“ erdvėje. Žiūrėjome kitų dalyvių filmukus. Dalijomės savo mėgstamais judriaisiais žaidimais ir žaidėme kitų šalių judriuosius žaidimus.

Projektinėje veikloje dalyvavę ugdytiniai įgavo daugiau žinių, mokėjimų, įgūdžių, susipažino su kitų Europos šalių vaikų žaidimais. Ugdytiniams tai buvo puiki galimybė  plėsti akiratį. Jie gebėjo įsitikinti, kad kiekviena dalyvaujanti šalis ir jų žmonės unikalūs savo papročiais, tradicijomis, žaidimais.  Siekėme, kad internetinėje erdvėje įkelta medžiaga būtų patraukli, naudinga ir kartu įdomi kitų šalių vaikams. Informacinių komunikacinių technologijų taikymas įgalino lyginti, analizuoti ir keistis idėjomis.


RENGINIAI

 

Informacija atnaujinta — 2020-09-29 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems