Programa „Olimpinė karta“

Olimpinė karta – tai 17 metų vykstanti ilgalaikė programa (iki 2015 m. „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“), skirta vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Projekte dalyvauja 120 ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų iš visos šalies.

Olimpinis švietimas – tai edukacinė veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes ypatingai vaikams ir jaunimui.

Misija – ugdyti olimpiečius sporte ir gyvenime.
Tikslas – per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus.
Projekto uždaviniai:

  • Skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti bei mokytis per sportą;
  • Formuoti harmoningą, kūrybingą, atsakingą asmenybę;
  • Skleisti olimpizmo idealus;
  • Gerinti Lietuvos vaikų sveikatą;
  • Stiprinti sporto svarbą visuomenės tarpe.

RENGINIAI

_________________________


PROJEKTAS „PUPŲ PĖDO OLIMPIEČIAI“

2020 m. rugsėjo–lapkričio mėn.

2020 m. balandžio mėnesį teikėme paraišką Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programos „Olimpinė karta“ paskelbtam olimpinio projekto konkursui ir gavome finansavimą projekto „Pupų pėdo olimpiečiai“ įgyvendinimui. Už skirtas lėšas bus įsigyta vaikų fizinį aktyvumą skatinančių priemonių.

Projekto „Pupų pėdo olimpiečiai“ tikslas – diegti vaikams humanistinius olimpizmo idealus ir kultūrą, ugdyti jų dvasines vertybes ir nuostatas, formuoti harmoningą, kūrybingą ir laisvą asmenybę.

      Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams susipažinti su pagrindiniais olimpizmo principais ir vertybėmis, skleisti olimpizmo idėjas.
  • Suteikti ugdytiniams elementarių olimpinių žinių, atskleisti sporto vertybes per meninę raišką.
  • Didinti vaikų motyvaciją užsiimant aktyvia fizine veikla, ugdyti poreikį kiekvienam ugdytiniui dalyvauti sportinėse, meninės raiškos veiklose, gerbti save ir kitus, džiaugtis bendra komandine veikla.

Vykdydami projektą organizuosime ne tik aktyvias sportines veiklas: bendri sportiniai rytmečiai su visa bendruomene ir socialiniais partneriais,  visuotinės mankštos, žolės riedulio diena, aktyvaus kamuolio diena, virvių diena, tunelių diena, bėgimo savaitė „Pagauk vėją“, riedlenčių čempionatas, orientacinė pramoga „Beržynėlio takeliais“, bet ir bendruomeniškas meninės raiškos veiklas: olimpinių žaidynių logotipo dėlionė, sportinio šokio diena su olimpinių ir parolimpinių žaidynių talismanais, olimpinių žiedų kūrimas iš antrinių žaliavų, piešinių, susijusių su olimpinėmis žaidynėmis paroda ir kt.

Taip pat į projekto vykdymą bus pasitelkti profesionalūs irkluotojai ir teniso treneriai, kurie vaikams pristatys šias sporto šakas.

Projekto veiklose įtrauksime Tokijo 2021 Olimpinių žaidynių talismanus – Moraitowa ir Someity, kurie yra labai skirtingos asmenybės, tačiau vienas su kitu palaiko stiprią draugystę. Supažindinsime vaikus su vasaros olimpinių žaidynių sporto šakomis įtraukdami jas į įvairias veiklas.

Projekto metu planuojama įtraukti didžiąją dalį ugdytinių (išskyrus lopšelio grupių ugdytinius, kurie bus tik pradėję lankyti įstaigą)  į įvairias aktyvias fizines veiklas, supažindinti juos su Lietuvos olimpiečiais, olimpiniu simboliu – olimpiniais žiedais, olimpine vėliava, olimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo ceremonijomis, olimpiniais talismanais.  Taip pat stengsimės kiek įmanoma labiau įtraukti ugdytinių tėvus į bendras menines bei fizinio aktyvumo veiklas kartu su vaikais. Sutelksime visą darželio bendruomenę bendram tikslui –  Pupų pėdo olimpinei savaitei. Taip pat planuojame stiprinti ryšius su Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ bendruomene, pasikviesdami į sportinę pramogą.

Planuojama, jog projektas bus įgyvendinamas 2020 m. rugsėjo–lapkričio mėn., jame dalyvaus apie 100 lopšelio-darželio ugdytinių nuo 3 iki 6 metų.

PROJEKTO „PUPŲ PĖDO OLIMPIEČIAI“ ETAPAI

TĘSTINIS PROJEKTAS „PUPŲ PĖDO OLIMPIEČIAI“

2021 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

2021 m. balandžio mėnesį pateikę paraišką Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programos „Olimpinė karta“ paskelbtam olimpinio projekto konkursui gavome finansavimą tęstinio projekto „Pupų pėdo olimpiečiai“ įgyvendinimui. Už skirtas lėšas įsigyta vaikų fizinį aktyvumą skatinančių
priemonių. Tęstinio projekto „Pupų pėdo olimpiečiai“ tikslas – diegti vaikams humanistinius olimpizmo idealus ir kultūrą, ugdyti jų dvasines vertybes ir nuostatas, formuoti harmoningą, kūrybingą ir laisvą asmenybę. Projekto metu skleisti olimpizmo idėjas, gilinti olimpines žinias, atskleisti sporto
vertybes per įvairius kūrybinius užsiėmimus. Taip pat skatinti vaikus ir bendruomenės narius užsiimti aktyvia fizine veikla, ugdyti poreikį dalyvauti sportinėse, kūrybinėse veiklose, gerinti bendrystę ir kurti teigiamą emocinį klimatą. Tęsti pažintį su įvairių sporto šakų treneriais. Ugdyti pagarbą sau ir kitiems, sugebėjimą džiaugtis bendra komandine veikla. Projektu siekti ugdyti tokias olimpines vertybes kaip draugystė ir pagarba. Dalyvauti įvairiose bendrose veiklose, susiburiant į komandas, padedant draugams įveikti kliūtis, žaidėme komandinius žaidimus, kai tikslas pasiekiamas tik susitelkus visiems kartu. Ugdyti pagarbą vienas kitam bei treneriams. Mokytis pagarbos, stengiantis laikytis taisyklių žaidimuose, estafetėse.

PROJEKTAS „PUPŲ PĖDO KAMUOLIADIENIAI“

2022 m. spalio – lapkričio mėn.

2022 m. balandžio mėnesį pateikę paraišką Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programos „Olimpinė karta“ paskelbtam olimpinio projekto konkursui gavome finansavimą projekto „Pupų pėdo kamuoliadieniai“ įgyvendinimui. Projekto tikslas – skatinti vaikus aktyviai sportuoti su įvairiais kamuoliais ir populiarinti lauko teniso sporto šaką lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“.
Projekto uždaviniai:
1. Supažindinti vaikus su teniso sporto šaka, skatinti vaikus aktyviai sportuoti.
2. Didinti vaikų fizinį aktyvumą sportuojant su kamuoliais, kūrybinį potencialą.
3. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą su bendraamžiais ir sporto treneriais.
Vaikai ypatingai mėgsta žaisti su įvairių dydžių kamuoliais, tad projekte panaudosime tiek mažus teniso kamuoliukus, tiek įvairius spalvotus kamuoliukus bei didesnius kamuolius. Kviesime teniso trenerius į įstaigą, vaikai taip pat lankysis teniso mokykloje. Organizuosime įstaigoje įvairius sporto renginius, aktyvias treniruotes tikslu, kad kuo daugiau vaikų pamiltų tenisą, smagiai ir naudingai leistų laiką, rinktųsi teniso sporto šaką Šiaulių teniso akademijoje.Ikimokyklinio amžiaus vaikams fizinis aktyvus yra kasdienio gyvenimo dalis. Vaikams patinka aktyvios mankštos, judrūs žaidimai, įvairios sportinės užduotys su įvairiu sporto inventoriumi,aktyvus poilsis lauke. Šiuo projektu sieksime, kad visiems vaikams, kurie dalyvaus veiklose,pavyktų susidraugauti su kamuoliais, tenisu,kad jie patys suvoktų, kad ne viskas taip paprasta.Patyrus nesėkmę, nevalia sustoti, o bandyti dar ir dar kartą. Profesionalių trenerių pagalba vaikams
mesime iššūkį, kad kiekvienam vaikui turi paklusti raketė ir kamuoliukas, taip skatinsime tobulėti,eiti pirmyn, stengtis, padėti vienas kitam, mokytis kartu su draugu. Tikime, kad visi vaikai projekto metu pajus judėjimo, pasididžiavimo savimi džiaugsmą, suvoks, kad įdedant darbo, pastangų, galima pasiekti norimo rezultato.

Informacija atnaujinta — 2022-11-18 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems