Programa „Olimpinė karta“

Olimpinė karta – tai 17 metų vykstanti ilgalaikė programa (iki 2015 m. „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“), skirta vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Projekte dalyvauja 120 ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų iš visos šalies.

Olimpinis švietimas – tai edukacinė veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes ypatingai vaikams ir jaunimui.

Misija – ugdyti olimpiečius sporte ir gyvenime.
Tikslas – per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus.
Projekto uždaviniai:

  • Skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti bei mokytis per sportą;
  • Formuoti harmoningą, kūrybingą, atsakingą asmenybę;
  • Skleisti olimpizmo idealus;
  • Gerinti Lietuvos vaikų sveikatą;
  • Stiprinti sporto svarbą visuomenės tarpe.

RENGINIAI

_________________________


PROJEKTAS „PUPŲ PĖDO OLIMPIEČIAI“

2020 m. rugsėjo–lapkričio mėn.

2020 m. balandžio mėnesį teikėme paraišką Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programos „Olimpinė karta“ paskelbtam olimpinio projekto konkursui ir gavome finansavimą projekto „Pupų pėdo olimpiečiai“ įgyvendinimui. Už skirtas lėšas bus įsigyta vaikų fizinį aktyvumą skatinančių priemonių.

Projekto „Pupų pėdo olimpiečiai“ tikslas – diegti vaikams humanistinius olimpizmo idealus ir kultūrą, ugdyti jų dvasines vertybes ir nuostatas, formuoti harmoningą, kūrybingą ir laisvą asmenybę.

      Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams susipažinti su pagrindiniais olimpizmo principais ir vertybėmis, skleisti olimpizmo idėjas.
  • Suteikti ugdytiniams elementarių olimpinių žinių, atskleisti sporto vertybes per meninę raišką.
  • Didinti vaikų motyvaciją užsiimant aktyvia fizine veikla, ugdyti poreikį kiekvienam ugdytiniui dalyvauti sportinėse, meninės raiškos veiklose, gerbti save ir kitus, džiaugtis bendra komandine veikla.

Vykdydami projektą organizuosime ne tik aktyvias sportines veiklas: bendri sportiniai rytmečiai su visa bendruomene ir socialiniais partneriais,  visuotinės mankštos, žolės riedulio diena, aktyvaus kamuolio diena, virvių diena, tunelių diena, bėgimo savaitė „Pagauk vėją“, riedlenčių čempionatas, orientacinė pramoga „Beržynėlio takeliais“, bet ir bendruomeniškas meninės raiškos veiklas: olimpinių žaidynių logotipo dėlionė, sportinio šokio diena su olimpinių ir parolimpinių žaidynių talismanais, olimpinių žiedų kūrimas iš antrinių žaliavų, piešinių, susijusių su olimpinėmis žaidynėmis paroda ir kt.

Taip pat į projekto vykdymą bus pasitelkti profesionalūs irkluotojai ir teniso treneriai, kurie vaikams pristatys šias sporto šakas.

Projekto veiklose įtrauksime Tokijo 2021 Olimpinių žaidynių talismanus – Moraitowa ir Someity, kurie yra labai skirtingos asmenybės, tačiau vienas su kitu palaiko stiprią draugystę. Supažindinsime vaikus su vasaros olimpinių žaidynių sporto šakomis įtraukdami jas į įvairias veiklas.

Projekto metu planuojama įtraukti didžiąją dalį ugdytinių (išskyrus lopšelio grupių ugdytinius, kurie bus tik pradėję lankyti įstaigą)  į įvairias aktyvias fizines veiklas, supažindinti juos su Lietuvos olimpiečiais, olimpiniu simboliu – olimpiniais žiedais, olimpine vėliava, olimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo ceremonijomis, olimpiniais talismanais.  Taip pat stengsimės kiek įmanoma labiau įtraukti ugdytinių tėvus į bendras menines bei fizinio aktyvumo veiklas kartu su vaikais. Sutelksime visą darželio bendruomenę bendram tikslui –  Pupų pėdo olimpinei savaitei. Taip pat planuojame stiprinti ryšius su Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ bendruomene, pasikviesdami į sportinę pramogą.

Planuojama, jog projektas bus įgyvendinamas 2020 m. rugsėjo–lapkričio mėn., jame dalyvaus apie 100 lopšelio-darželio ugdytinių nuo 3 iki 6 metų.

PROJEKTO „PUPŲ PĖDO OLIMPIEČIAI“ ETAPAI

Informacija atnaujinta — 2020-05-20 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems