Registracija į eilę

Vaikams registruoti naudojama Vaikų registracijos į švietimo įstaigas elektroninė duomenų bazė (toliau – Duomenų bazė).

  1. Tėvai (globėjai) pageidaujantys vaiką ugdyti lopšelyje-darželyje pirmiausiai turi užpildyti ir pateikti prašymą dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje. Įrašius vaiko duomenis į Duomenų bazę, automatiškai formuojama vaikų registracijos eilė. Prašymo pateikimo dieną tėvams (globėjams) suteikiamas prisijungimo prie Duomenų bazės vartotojo vardas. Gavus prisijungimo duomenis prie Duomenų bazės galite prisijungti  čia.
  2. Vaiko tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. Duomenų bazėje elektroniniu ar kitokiu būdu turi patvirtini pageidavimą lankyti lopšelį-darželį, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori pradėti lankyti.
  3. Tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. nepatvirtinę pageidavimo lankyti lopšelį-darželį nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., praranda vietą eilėje ir vaikas į įstaigą einamaisiais metais priimamas tik esant laisvai vietai.

Prašymas dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje

  • Vaiką užregistruoti į eilę Duomenų bazėje galima tik vienoje bendrosios paskirties  švietimo įstaigoje.
  • Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti registruojami ir bendrosios paskirties, ir specialiosios paskirties švietimo įstaigoje.
  • Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į specialiąsias grupes, esančias bendrosios paskirties įstaigose, registruojami tos įstaigos atskiroje specialiųjų grupių  registracijos eilėje – Lopšelyje-darželyje Pupų pėdas specialiųjų grupių nėra.

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, tvarkos aprašas

 

Informacija atnaujinta — 2022-11-22 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems