Priėmimas į įstaigą

TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ) DĖMESIUI, kurie patvirtino (iki nurodytos datos), kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pageidauja lankyti lopšelį-darželį ir iki šiol su Jumis nebuvo susisiekta, žinokite, kad patekote į lopšelį-darželį nuo rugsėjo 1 d. Iki kovo 5 d. informavome (telefonu) tik tuos tėvelius (globėjus), kurie buvo patvirtinę, bet nepateko į lopšelį-darželį.

Š. m. gegužės mėn. planuojamas naujai priimamų (nuo rugsėjo 1 d.) vaikų tėvelių (globėjų) susirinkimas.

______________________________


  • Vaikai į lopšelį-darželį priimami pagal registravimo eilę. Daugiau informacijos apie registraciją į eilę galite skaityti skiltyje „Registracija į eilę“.
  • Atsiradus laisvai vietai,  informuojami vaiko tėvai (globėjai) apie laisvą vietą eilės tvarka pagal registraciją Duomenų bazėje.
  • Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
  • Naujos grupės formuojamos nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugsėjo 1 d. Naujai priimami vaikai pradeda lopšelį-darželį lankyti nuo rugsėjo 1 d.
  • Lopšelyje-darželyje reikia mokėti už ugdymo aplinkos išlaikymą ir vaiko maitinimo paslaugas „Paslaugų kainoraštis“.

  • Nustatytais atvejais tėvai (globėjai) nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Lengvatos“.

 

Priimant vaiką į švietimo įstaigą, jo deklaruota gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų (globėjų) turi būti Šiaulių mieste, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti patikrinta vaiko sveikata ir pateikti šie dokumentai:

1. tėvų (globėjų) prašymas dėl vaiko priėmimo į įstaigą (užpildoma įstaigoje);

2. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pažyma dėl ugdymosi specialiosios paskirties švietimo įstaigoje;

3. pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (jei vaikas atvyko iš kitos švietimo įstaigos);

4. gydytojo rekomendacija dėl maisto produktų (jei vaikui reikalingas pritaikytas maitinimas).

 

Į švietimo įstaigą pirmumo teise gali būti priimami:

1.  kai šeimai taikoma atvejo vadyba;

2.  vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

3. vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;

4. brolis (įbrolis) ar (ir) sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ar lankys tą pačią įstaigą;

5. vaiką augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);

6. vienas iš tėvų (globėjų) atlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą.

Informacija atnaujinta — 2023-11-24 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems