Lengvatos

ATLYGINIMAS UŽ MAITINIMO PASLAUGAS MAŽINAMAS 50 PROCENTŲ:

1. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai); Prašymas
2. jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą; Prašymas
3. jei vaikui nustatytas neįgalumas; Prašymas
4. Jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Prašymas

VIENOS DIENOS ATLYGINIMAS UŽ MAITINIMO PASLAUGAS NEMOKAMAS:

1. jei šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; Prašymas
2. jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; Prašymas
3. jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu; Prašymas
4. jei vaikas nelanko švietimo įstaigos:
4.1. dėl ligos; Prašymas
4.2. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu; Prašymas
4.3. vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą; Prašymas
4.4. mokinių atostogų metu; Prašymas
4.5. nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais; Prašymas
4.6. kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių; Prašymas
4.7. kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų; Prašymas
4.8 kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo arba dirba slenkančiu darbo grafiku; Prašymas
4.9. kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu. Prašymas

 

  • Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmos kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos.
  • Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.
Informacija atnaujinta — 2022-11-21 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems