Lengvatos

ATLYGINIMAS UŽ MAITINIMO PASLAUGAS MAŽINAMAS 50 PROCENTŲ

REIKALINGI DOKUMENTAI:
1. Jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai). 1.1. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas,
1.2. vaikų gimimo liudijimo kopijos, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų),
1.3. pažyma iš švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą.).
2. Jei vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą. 2.1. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas,

2.2. Lietuvos kariuomenės pažyma, kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

3. Jei vaikui nustatytas neįgalumas. 3.1. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas,
3.2. neįgalumo pažymėjimo kopija.
4. Jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. 4.1. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas,

4.2. dokumentai, patvirtinantys, kad vaiką augina vienas iš tėvų (mirties liudijimą, Metrikacijos skyriaus pažymą apie nenustatytą ir nepripažintą tėvystę, teismo sprendimą dėl dingimo be žinios) ir pažymą apie šeimos pajamas.).

VIENOS DIENOS ATLYGINIMAS UŽ MAITINIMO PASLAUGAS NEMOKAMAS

1. Jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas.
2. Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu. 2.1. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas,
2.2. pažyma iš darbovietės, kad suteiktos kasmetinės ar nemokamos atostogos.).
3. Vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas.
4. Moksleivių atostogų metu (rudens, žiemos pavasario) Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas.
5. Nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas.
6. Kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C arba dėl ekstremalių įvykių. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas.
7. Jei šeima gauna socialinę pašalpą. 7.1. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas,
7.2. pažyma, kad šeima gauna socialinę pašalpą.PASTABA. Būtina informuoti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos apie numatomą gauti socialinę pašalpą.
8. Jei šeima patiria socialinę riziką.
9. Jei vienas iš tėvų turi papildomas poilsio dienas per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų. 9.1. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas,
9.2. pažymą iš darbovietės apie suteiktas kasmetines atostogas ir papildomas darbdavio suteiktas poilsio dienas darbuotojams, jei augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ir vaikus iki dvylikos metų.)
10. Jei vaikui tą dieną skirtas pritaikytas maitinimas (vaikas maitinamas savo iš namų atsineštu maistu). 10.1. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas,
10.2. vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) apie pritaikytą maitinimą.)
11.  Kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo. 11.1. Raštiškas vieno iš tėvų (globėjo) prašymas,
11.2. Pažymą iš darbovietės apie pamaininį darbą.
Informacija atnaujinta — 2020-03-17 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Darbo laikas: 7.00–19.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
El. p. pupupedas@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Pupų pėdas“
Versija neįgaliesiems